Cookie beleid vv DWP

De website van vv DWP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sportveiligheid

Sportveiligheid

Enquetes

Beste leden,

Samen met de KNVB en Halt gaan wij het project Sportveiligheid doorlopen. Hieronder staat beschreven wat dat inhoud. Hiervoor zullen op korte termijn een aantal themabijeenkomsten worden belegd. De aanvang van de themabijeenkomsten zal zijn in de week van 9 maart 2015. We kunnen niet iedereen uitnodigen, dus maken we een dwarsdoorsnede van onze vereniging en zullen wij per categorie 2 deelnemers persoonlijk uitnodigen om deel te nemen. Per themabijeenkomst zijn er dan 8 tot 10 deelnemers aanwezig. Doelstelling is om per avond twee themabijeenkomsten te houden. Deze worden geleid door mensen van de KNVB en Halt.

Naast deze themabijeenkomsten ontvangt een ieder lid een ‘link’ naar een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is voor iedereen toegankelijk en is per leeftijdscategorie opgebouwd en wordt anoniem afgenomen. Uw persoonlijke gegevens worden dus op geen enkele wijze gebruikt. Deze vragenlijst is bedoeld om een zo groot mogelijke input te ontvangen, wat vervolgens door de KNVB en Halt verwerkt wordt in een uitgebreid handboek/ protocol, waar wij als vereniging weer ons voordeel mee kunnen doen

Op vrijdag 27 februari 2015 is de startbijeenkomst van dit project en wij nodigen een ieder uit die hierbij aanwezig wil. De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van VV DWP en de aftrap zal zijn om 20.00 uur. Sport en veiligheid gaat ons allen aan. Wij rekenen op jullie. .

Ondertussen is het project afgerond. Op de jaarvergadering op 4 sep 2015 wordt er een afsluitende presentatie gegeven. Het verslag zal onderaan deze pagina te vinden zijn.


Sportveiligheid

Sporten is leuk en het levert prachtige momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Sporters spelen agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en scheidsrechters worden belaagd. Bestuurders durven vervolgens nauwelijks in te grijpen. Hoe zorg je voor een sociale en veilige sportvereniging? En hoe kun je trainers, coaches en ouders hierbij ondersteunen?

Onze aanpak


In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen de KNVB en Halt sportverenigingen bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat. Halt en de KNVB gebruiken hiervoor de methodiek ‘veiligheidsanalyse’, die aansluit bij wat er speelt op en rond de vereniging. Jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners zijn in de veiligheidsanalyses aan zet: zij worden nadrukkelijk betrokken bij en bevraagd over de veiligheid op en rond de vereniging. In themabijeen- komsten en op wedstrijd- en trainingsdagen spreken we met elkaar over onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie:

 • Bespreken: van wat er speelt op het gebied van veiligheid.
 • Uitspreken: van verwachtingen. 
 • Afspreken: vaststellen van regels en wijze van handhaven. 
 • Aanspreken: handhaven en nakomen van de regels, gepast ingrijpen als zich grensoverschrijdend gedrag voordoet. 


De gesprekken dragen bij aan een gedeelde verant- woordelijkheid voor veiligheid. Centraal staat hoe de vereniging een klimaat kan creëren dat past bij de spelers, ouders en vrijwilligers. De vereniging krijgt daarover een advies op maat dat inzicht geeft in de veiligheidssituatie en -beleving binnen de vereniging. Onderdeel van het advies zijn concrete tips voor aanvullende activiteiten die de vereniging, samen met lokale partners, kan inzetten om de veiligheid op en rond de vereniging te bevorderen.

Samenwerking Halt en KNVB

Halt en de KNVB werken samen aan een veiliger en socialer sportklimaat. Dit doen we in het kader van het actieplan ’Naar een Veiliger Sportklimaat’, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde. In 2013 voerde Halt daartoe in een pilot sportveiligheidsanalyses uit bij enkele voetbalclubs. De ervaring die Halt had met het uitvoeren van veiligheidsanalyses op scholen vormde hiervoor de basis. In 2014 gaan Halt en de KNVB de veiligheidsanalyse samen inzetten om verenigingen te ondersteunen bij het realiseren van een veilig sportklimaat. Het uitgangspunt daarbij is altijd ondersteuning op maat.

Stappen in de uitvoering

 1. Inventariseren Een gemeente of sportvereniging die wil werken aan een veiliger sportklimaat neemt contact op met Halt of de KNVB. Wij gaan vervolgens in gesprek met de vereniging om te kijken of de veiligheidsanalyse een geschikte aanpak is. Soms neemt Halt ook zelf contact op met een vereniging, bijvoorbeeld als er signalen zijn in gesprekken die Halt voert tijdens de Halt-straf en/of vanuit trajecten op scholen. 
 2. Opstellen plan van aanpak Samen met de sportvereniging stellen wij een plan van aanpak op maat op. Daarin wordt onder meer vastgelegd welke bijeenkomsten worden belegd en welke taken de verschillende betrokkenen in het traject hebben.
 3. Uitvoeren van veiligheidsanalyse De uitvoering start met een open bijeenkomst voor alle doelgroepen, georganiseerd door het bestuur van de vereniging. Tijdens deze startbijeenkomst wordt uitgelegd hoe de veiligheidsanalyse in zijn werk gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. Daarna zijn er afzonderlijke bijeenkomsten met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders, waarin onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie en geweld in en rond het voetbalveld aan bod komen. Tijdens de (socratische) gesprekken ervaren de betrok- kenen wat zij zelf kunnen doen. Ook zijn wij aanwezig op trainings- en wedstrijddagen. Tot slot is er een bijeen- komst met lokale partners, zoals scholen of politie, om te kijken waar partijen elkaar kunnen versterken.
 1. Evalueren en nazorg Op basis van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse ontvangt de vereniging een evaluatieverslag van de veiligheidssituatie en -beleving binnen de vereniging en concreet advies over hoe het sportklimaat verder kan worden verbeterd. 

Het effect

 • Door alle betrokkenen mee te laten denken en doen, wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Een veilige en open sportvereniging. 
 • Jongeren en ouders merken dat alle betrokken instanties problemen gezamenlijk aanpakken en één lijn trekken. 
 • Jongeren, ouders en vrijwilligers zijn zich bewuster van de positieve effecten van veilig en sociaal gedrag en maken afspraken over het omgaan met grens- overschrijdend gedrag. 
 • De vereniging wordt meer onderdeel van de lokale zorg- en/of veiligheidsketen. 


Soms heeft een sportvereniging een acuut probleem. Te denken valt aan een lastig team of een jongere die tijdens de wedstrijd altijd een erg kort lontje heeft. Halt ondersteunt verenigingen bij de aanpak van dergelijke problemen. U kunt contact opnemen met een vestiging bij u in de buurt.


Afdrukbare bestanden:
De thema folder
De brief van het bestuur
Het eindrapport (doc) van het project. (pdf)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!