Cookie beleid vv DWP

De website van vv DWP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Snel naar:Inschrijfformulier
Aanmelding nieuwe leden
Aanmelden als vrijwilliger
Afmelding leden
Contributie
Kledingbijdrage
Bondscontributie/verzekering
Automatische Incasso
Overschrijving
Wijziging(en) doorgeven?
Contactgegevens

Pagina laatst bijgewerkt: 11 augustus 2019 - JM.

Aanmelding nieuwe leden
 • Je kunt je bij vv DWP aanmelden als spelend lid of als niet-spelend lid.
  Spelende leden worden in een team ingedeeld, mogen aan officiële wedstrijden meedoen en betalen o.a. een periodieke contributie.
  Niet-spelende leden zijn bijvoorbeeld vrijwilligers (leiders, trainers, etc.) of donateurs die zelf niet de voetbalsport beoefenen. Voor niet-spelende leden geldt dat er geen periodieke contributie hoeft te worden betaald. Alleen bij niet-spelende leden die direct betrokken zijn bij een voetbalteam (leider, trainer, etc.) wordt er door de KNVB een zogenaamde bondsbijdrage afgeschreven in verband met een verzekering (zie voor meer informatie het kopje 'bondscontributie/verzekering').

 • Aanmelding als lid van D.W.P. dient te geschieden door het aanmeldformulier online in te vullen: klik hier.
   
 • Indien de nieuw ingeschrevene de afgelopen drie jaar lid is geweest van een andere voetbalvereniging dient tevens de KNVB-relatiecode doorgegeven te worden (deze is op te vragen bij de vorige vereniging). DWP kan dit zelf ook opvragen maar dit zal de aanmelding wel vertragen.
   
 • Aspirant-leden mogen gratis twee weken meetrainen bij de club, zonder verplichtingen. Zij dienen alwel het aanmeldformulier in te vullen en kunnen bij 'opmerkingen' aangeven dat zij willen proeftrainen. De aanmelding wordt dan voor korte tijd gepauzeerd. Vervolgens moet het lidmaatschap worden aangegaan om verder gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van onze vereniging. Dit is mede vanwege verzekeringstechnische redenen.

 • Spelende leden die zich in voor de zomer willen overschrijven vanaf een andere vereniging naar DWP, dienen dit voor 10 juni bij de ledenadministratie door te geven. Wanneer dit in de winterperiode al gebeurt, dien je uiterlijk 20 februari dit bij de ledenadministratie door te geven. Alleen dan is waarschijnlijk mogelijk om nog voor de zomer officiële wedstrijden te kunnen spelen voor DWP. Overschrijvingen na deze data worden door de KNVB pas aan het einde van het seizoen definitief verwerkt; deze overschrijvingen/spelers zullen mogelijk weken/maanden moeten wachten voordat ze officiële wedstrijden kunnen spelen.
 
Aanmelden als vrijwilliger
 • De vereniging DWP vraagt aan vrijwilligers, zoals vele andere verenigingen ook doen, om ook het aanmeldformulier in te vullen. Klik hier voor het aanmeldformulier en kies de optie 'niet-spelend lid'. Voor niet-spelende leden (vrijwilligers) geldt dat er geen periodieke contributie hoeft te worden betaald. Let op: niet-spelende leden die direct betrokken zijn bij een voetbalteam (bijv. leider/trainer/etc.) moeten door DWP worden aangemeld als 'bondslid'; de KNVB zal jaarlijkse een KNVB bondsbijdrage afschrijven (zie voor meer informatie het kopje 'bondscontributie/verzekering').. 
  Wanneer naast de spelende leden ook de niet-spelende leden zich aanmelden, hebben we een overzicht van onze vrijwilligers. Ook weten we hoe we ze kunnen bereiken, zodat je bijvoorbeeld het volgende kunt ontvangen: een presentatiegids, uitnodigingen voor bijvoorbeeld de vrijwilligersavond, je hebt stemrecht op de Ledenvergadering en je valt onder de collectieve verzekering van de KNVB voor eventuele incidenten bij clubactiviteiten.
   

 

 

Afmelding leden en vrijwilligers
 • Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (dus niet bij secretaris / leider / trainer / jeugdcommissie, etcetera). Voor het e-mailadres of het postadres, zie onderaan deze pagina.

 • Het verenigingsseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap wensen te beëindigen dienen volgens de statuten (artikel 13, lid 4) t/m 30 juni de contributie te voldoen. Opzeggingen dienen uiterlijk 30 juni plaats te vinden en kunnen uitsluitend schriftelijk (per brief of per e-mail) geschieden aan het adres van de ledenadministratie onderaan deze pagina.

 • Leden die via automatische incasso betalen kunnen bij uitzondering per halfjaar het lidmaatschap beëindigen, in overleg met het bestuur. In principe dient er bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen contributie te worden betaald.

  
Contributie


De contributie of een eventuele wijziging wordt tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld.

 • Het bankrekeningnummer van DWP is: NL16 RABO 0330 7075 90.
 • De contributie wordt in principe achteraf geïncasseerd.
 • Leden kunnen tegenwoordig uitsluitend betalen d.m.v. automatische incasso. Bij het aanmelden dient een incassomachtiging ingevuld op het aanmeldformulier. Geen machtiging betekent dat men niet kan voetballen bij vv DWP.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 6 maanden. Indien er voor 1 juli dan wel 1 januari géén schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie doorgegeven is, is men lid voor een volgende periode van 6 maanden (en contributieplichtig).
 • Bij de eerste incasso worden ook de kosten van het lidmaatschap bij de KNVB (bondsbijdrage) in rekening gebracht.
 • Leden die via automatische incasso betalen kunnen per kwartaal of per jaar betalen. Standaard gaan we uit van kwartaalbetaling; de verschuldigde contributie wordt dan in vier termijnen geïncasseerd rond de maanden juli, oktober, januari en april. Wie per jaar wil betalen, dient dit zelf aan te geven bij de penningmeester.
 • Wanneer leden om wat voor reden dan ook (nog) niet via automatische incasso betalen maar bijvoorbeeld d.m.v. een acceptgiro, dan kan men uitsluitend voor het gehele jaar contributie betalen dit met een verhoging van € 7,50 administratiekosten. Eén en ander altijd in overleg met de penningmeester.
 • Leden die (nog) d.m.v. acceptgiro betalen kunnen pas aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap beëindigen.
 • Indien na 2 maanden niet is voldaan aan de betalingsverplichting kan een lid, nadat hij/zij hierover namens het bestuur is aangeschreven, door het algemeen bestuur worden uitgesloten van trainingen/wedstrijden dan wel worden geroyeerd.
 • Ook in onze regio zien we gebeuren dat kinderen soms om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor andere leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. DWP vindt het belangrijk dat ook deze kinderen kunnen meedoen! Er zijn meerdere mogelijkheiden om hierin steun te krijgen, dit gaat via: Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds of via gemeente De Fryske Marren. Hierdoor kunnen deze kinderen samen met hun leeftijdsgenoten lekker voetballen, socialiseren, opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en hun eigenwaarde vergroten. 
  Vraag de ledenadministratie naar de mogelijkheden.


De contributiebedragen zijn:

Categorie leeftijd* Contributie bedrag per seizoen
(1 juli - 30 juni)
Senioren 19 - 100 € 185,25
35+ / 45+ 35/45 - 100 € 70,00
A - Junioren (JO19) 17 - 18 € 104,25
B - Junioren (JO17) 15 - 16 € 104,25
C - Junioren (JO15) 13 - 14 € 84,25
D - Pupillen (JO13) 11 - 12 € 84,25
E - Pupillen (JO11) 9 - 10 € 84,25
F - Pupillen (JO9 / JO8) 6 - 8 € 84,25
Onder 7   op aanvraag indien gewenst
Onder 6   op aanvraag indien gewenst
De genoemde bedragen zijn exclusief de kledingbijdrage (zie hieronder) en de KNVB bondsbijdrage (plusminus 10,-). Deze kosten worden in principe bij de eerste incasso van het seizoen volledig in rekening gebracht. 
* Leeftijden zijn een indicatie, via dispensatie kunnen er afwijkingen zijn.

Kledingbijdrage
 • De vereniging stelt een wedstrijdtenue (shirt, broekje) ter beschikking aan de leden. Dit tenue is alleen te gebruiken bij wedstrijden en niet tijdens trainingen.
 • Voor nieuwe leden wordt een instapbedrag van € 10,- in rekening gebracht.
 • De hogere jeugdteams hebben eveneens gesponsorde kleding welke eveneens centraal door de vereniging zelf wordt gewassen. Vanaf het seizoen 2005-2006 is er voor de jongere jeugd een nieuwe kledinglijn, welke eigendom blijft van de vereniging, maar aan betrokkenen worden meegegeven. De jaarlijkse hiervoor verplichte kledingbijdrage voor alle jeugdleden bedraagt € 18,- per seizoen. Tenues kunnen worden geruild voor een grotere maat wanneer de kinderen eruit groeien.

 

Bondscontributie/verzekering
Bij het lidmaatschap van v.v. DWP wordt men automatisch lid bij de KNVB en ontvangt men een KNVB relatiecode. De vereniging betaalt aan de KNVB een zogenaamde “bonds-afdracht” van ongeveer € 10,- voor leden die direct betrokken zijn bij een voetbalteam (spelers, leiders, trainers, etc.). Dit is een jaarlijkse bijdrage voor elk lid wat via DWP is aangemeld bij de KNVB. In deze bijdrage zit ook de premie van een collectieve ongevallenverzekering.
Alle spelende leden en kaderleden zijn daardoor verzekerd via de KNVB tegen schade die ontstaat als gevolg van een ongeval tijdens een wedstrijd of op weg van en naar een training of wedstrijd. Het betreft een zogenaamde aanvullende ongevallenverzekering. Deze verzekering wordt verrekend met de contributie en wordt altijd bij de eerste incasso volledig aangeslagen.
 
DWP heeft dus geen aparte zorgverzekering en ook geen WA verzekering voor haar leden afgesloten. Houdt dit in dat je voor elk letsel beroep kunt doen op de verzekering bij de KNVB? Nee, dat niet. Iedereen heeft een zorgverzekering afgesloten en zal eventuele kosten moeten declareren bij die verzekeringsmaatschappij. Wanneer kun je dan aanspraak maken op de KNVB verzekering? Indien de kosten niet of niet geheel gedekt worden door uw verzekeringsmaatschappij kan een beroep worden gedaan op de verzekering bij de KNVB. Let op, uw eigen risico kunt u niet verhalen.
Op de website van de KNVB is ook informatie te vinden over de verzekering: klik hier. Hieronder nog een korte toelichting vanuit het KNVB Handboek competitiezaken amateurvoetbal:

1.17 Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
(Algemene informatie van KNVB)

De KNVB heeft voor haar leden twee collectieve aanvullende verzekeringen, de collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten. Bij ongevallen / incidenten moet altijd eerst de “eigen” verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. Op www.knvb.nl/Assist staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
Naast deze twee verzekeringen heeft de KNVB voor de aangesloten amateurvoetbalverenigingen collectieve afspraken gemaakt over aanvullende verzekeringen. Clubs kunnen naar eigen behoefte verzekeringen afsluiten die in de KNVB pakketverzekering zijn opgenomen. Meer informatie, over de verschillende verzekeringen, staat op de website www.sportverzekeringen.nl. Ook staat op die website een schadeformulier dat gebruikt moet worden bij de melding van een ongeval. Dit formulier kan worden verzonden aan W.A. Hienfield B.V. Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.
Top

Automatische Incasso


Niet alleen voor de leden van D.W.P. zien we graag een automatische incasso, ook voor de donateurs en leden van de club van 100 zien we graag een incasso betaling. Formulieren hiervoor te verkrijgen bij de ledenadministratie. Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de penningmeester. Zie contactgegevens onderaan deze pagina.
Top

Overschrijving

Overschrijving dient met toestemming van D.W.P. vóór 1 juni en uiterlijk 14 juni van het jaar plaats te vinden. Dit is te regelen via de ledenadministratie.
Top


 

Wijzigingen van (adres)gegevens doorgeven?


Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen (per e-mail) worden doorgegeven aan de ledenadministratie of via het digitale wijzigingsformulier.

Top

Contactgegevens


(post)adres vv D.W.P. / sportpark De Grie
De Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga


Adres ledenadministratie

Jan Knijpstra
p/a De Grie 30, 8464NB Sintjohannesga
[email protected]


Adres penningmeester
Xander Hooijer
p/a De Grie 30, 8464NB Sintjohannesga
[email protected]

Top

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!